1 och 2 december kör Lennakatten tomtetåg i Faringe. Dels körs ett flertal tåg mellan Faringe station och lokstallet och dels ett specialtåg Faringe - Almunge t.o.r. Resorna är gratis. Läs mer här: https://www.lennakatten.se/sv/
Välkomna!