Riksväg 70 sträcker sig från Enköping via Sala till Avesta och Borlänge och vidare mot Mora och norska gränsen. Vägen är ett viktigt stråk för bland annat fjällturister och arbetspendlare.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-11-26 15:39:36