En gång i mitten av Juni 2016 var Bergslagernas Järnvägssällskap på besök i Luleå.
Med sig hade man även äldre Tyska vagnar kanske rent av från gamla DDR.
Som dragare var ett nylackerat Ma 403.