Dödsolyckorna på järnvägen minskade rejält 2017 jämfört med tidigare. Men årets resultat är inte lika glädjande. Antalet dödsolyckor har ökat igen. Trafikverket håller på att testa ny teknik för att öka säkerheten vid spåren.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-11-22 14:37:53