Flera medieinslag har gett bilden av att Trafikverket skulle ha ändrat regelverket för snöröjning och halkbekämpning på statliga vägar. Trafikverket sägs också förbjuda entreprenörer att ta uppdrag för enskilda väghållare. Detta stämmer inte.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-11-22 11:45:20