Det finns kvalitetsproblem med hur Trafikverkets tillämpar fyrstegsprincipen för att planera investeringar i infrastrukturen. Det menar Riksrevisionen efter en granskning. Trafikverket ser samma utvecklingsbehov, ett arbete med förbättringar pågår.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-11-22 09:43:57