Trafikverket deltar i satsningen på Naturnära jobb, enklare jobb som ska öka individens möjligheter på arbetsmarknaden. En bonus är att den manuella röjningen ökar trafiksäkerheten.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-11-21 17:48:34