På JärnvägsInfo-Förlagets bord på Hjulmarknaden i Solnahallen 24 november säljs en ny bok Sista sommaren på Byvalla - Långshyttans Järnväg med bilder, loklistor m m på 28 liggande A4-sidor! Utgivaren SRJmf/ULJ deltar inte själv på Hjulmarknaden i år. //Anders, JInF