På sl.se kan man i dag läsa "Blå linjen: Inställd trafik mellan Kungsträdgården och T-Centralen i båda riktningarna på grund av växelbyte. Hänvisning till Spårväg City. "

Ganska ovanligt att spårvägstrafik ersätter annan kollektivtrafik. Troligen dock ganska få som begagnar sig av spårvagn denna korta sträcka - ofta lika snabbt att gå till fots.