Under oktober ankom 77 954 av 89 716 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid vilket innebär att punktlighetsutfallet blev 86,9 procent. Utfallet är 2,5 procentenheter sämre jämfört med september 2018.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-11-15 16:30:38