"«Direktoratet kan ikke se at det er grunnlag for å ta klagen til følge, eller at konkurransen for øvrig er beheftet med feil», heter det i brevet.

Daglig leder i SJ Bendek Maartman-Moe bekrefter overfor NRK at de har mottatt brevet og at deres jurister nå går gjennom avslaget."


Länk