Trafikverket har nå i ettermiddag publisert Faststäld tågplan 2019 med tilhørende grafer og dokumenter.

For egen del ser jeg at Cargonet har fått ruter ved omledning via Ostkustbanan - Ådalsbanan i månedsskiftet mai - juni. Da har de tydeligvis planer om å skaffe seg tilgang til lok med ETCS...

https://www.trafikverket.se/for-dig-...-tagplan-2019/