Nu är det dags för ytterligare en delsträcka,
finns här: https://youtu.be/277ls1eTDUU

Sven-Arne