Nu 100 år efter katastrofen undrar jag hur stora skadorna blev på loket. Hur mycket blev återanvänt eller blev det ett sorts nybygge???