Jag undrar om någon har bilder på stationshus och bangårdsområdet i Korsträsk.
Det är bara linjeplats idag och stationshuset rivet( då en tråkigt nog miste livet under rivningen)
Det enda kvarvarande är ett magasin och plankorsningen