Jernhusen har återköpt en del av utestående obligation till ett belopp om nominellt 103 MSEK (ISIN SE0008242630). Samtidigt genomfördes en nyemission av en treårig grön obligation till ett belopp om 100 MSEK.Den nya gröna obligationen emitterades till en överkurs motsvarande en rörlig ränta om Stibor 3M + 0,29 procentenheter under tre år. Den nya obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm och den återköpta obligationen kommer att avnoteras från samma handelsplats.- Återköpet och nyemissionen är i linje med vår finansieringsstrategi och syftar till att förlänga


Läs hela artikeln här

Publicerd 2018-11-07 09:44:09 via extern tjänst cision3111093