Ett kort TRE - Trinity Railway Express - tåg rullar in på slutstationen Dallas Union Station, TX med manövervagnen främst. Till vänster samma AMTRAK "Texas Eagle" som var bildgåta i Fort Worth. De tar dock olika väg mellan de båda stationerna, AMTRAK går via Union Pacifics linje medan TRE har sin egen linje lite längre norrut och med ett antal stationer på vägen. (Järnvägskarta över Texas)
TRE kör pendeltåg mellan Dallas och Fort Worth i Texas, timmestrafik förtätat till halvtimmestrafik under högtrafik med en dryg timmes restid (måttligt effektivt trafikupplägg, tretimmarsvarv med något över två timmars körning och knappt en timmes vändtid).