Ra 994 med nio vagnar i Töreboda vintern 66/67.
Bilder från Erik Johansson, samling Greger L