Infranord kvartal 3 2018 ** Juli – september ·****** Orderingången under perioden var 827 MSEK (438) ·****** Intäkterna uppgick till 1 073 MSEK (1 086) ·****** Rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK (82) och påverkades negativt av en större projektnedskrivning. ·****** Periodens resultat uppgick till 13 MSEK (63) ·****** Resultat per aktie uppgick till 0,09 kr (0,47) ·****** Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -48 MSEK (-87) * Januari – september ·****** Orderingången under perioden var 2 090 MSEK (2 271) ·****** Orderstocken uppgick i


Läs hela artikeln här

Publicerd 2018-10-26 08:00:00 via extern tjänst cision3099162