Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med nio procent och uppgick till 564 (519) miljoner kronor. Vi ser persontrafiken på järnväg fortsätta öka, med 4,5 procent under andra kvartalet. Dock syns inte samma utveckling inom godstrafiken.Fler personresor leder till fordonsinvesteringar i nya tåg, samtidigt som det finns ett uppdämt behov av att modernisera befintliga fordon. Detta leder till en ökad efterfrågan på depåkapacitet.– Vi för konstruktiva samtal med flera parter om ökad depåkapacitet, i såväl befintliga som nya depåer, säger Kerstin Gillsbro, vd.Dock


Läs hela artikeln här

Publicerd 2018-10-24 14:00:00 via extern tjänst cision3095760