Kalmar länstrafiks hemsida har en tid aviserat, att alla tåg ersätts med buss mellan Västervik och Gamleby, från kvällen den 19 oktober till morgonen den 5 november. Turerna anpassas (bussersätts hela sträckan Linköping – Västervik) så, att inga tågsätt står övernatt i Gamleby, där det saknas värmeposter.

Trafikverket gör spår- och ballastbyte, skriver KLT.

Det förefaller vara en ren miljöåtgärd, för att reducera risken för kreosot i sjön Hjorten, som är Västerviks huvudvattentäkt. På väg E22, som går mellan järnvägen och vattentäkten, finns skyltar om vattenskyddsområde, vilka grovt sett motsvarar den sträcka som nu ska åtgärdas.
På lördagsförmiddagen den 20 oktober var arbetet i full gång. Stora högar med makadam och staplar med betongslipers hade transporterats till platsen. En mindre grävmaskin och tre hjullastare höll på med att ta bort spåret i den södra delen av den aktuella sträckan, en del hade redan avlägsnats.
Vet någon mer, v v komplettera texten.