På smala spår runt Bern med Leif Broberg.
OBS! Nytt programinnehåll!
Denna gång berättar Leif Broberg om "Regionalverkehr Bern Solothurn" ett litet nät av meterspåriga pendlarbanor i Berntrakten, som påminner förvånansvärt mycket om Roslagsbanan, idag och inte minst när det gäller framtidsplanerna. De historiska rötterna är däremot ganska annorlunda och börjar med flera ång- och eldrivna spår- och järnvägar som så småningom utvecklades till dagens moderna RBS. Leif berättar om historien, om RBS idag och med utblickar mot framtiden där stora utbyggnader av kapaciteten pågår.