Den blå färgen. RAL 5011
Den gröna färgen RAL 6003
Takfärgen. RAL 9006