Under september ankom 76 314 av 84 992 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid vilket innebär att persontågens punktlighet blev 89,8 procent. Utfallet är 3,3 procentenheter bättre jämfört med augusti 2018.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-10-17 15:05:47