Trafikverket utvecklar nu en plattform som ger möjlighet till mobil dataöverföring som komplement till kommunikationssystemet Rakel. Till sommaren kan Polisen och andra myndigheter börja överföra exempelvis bild och film som komplement till Rakel.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-10-17 13:33:43