Under de kommande fem åren planeras en utbyggnad av mer än 150 km regionala cykelstråk i Stockholms län. Det är den högsta planerade utbyggnadstakten sedan den regionala cykelplanen antogs 2014.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-10-17 11:56:38