Rapport gav fel bild av Trafikverkets översyn av väghållaransvaret. SVT påstod att 2 000 mil väg ska överföras till privata aktörer. Granskningsnämnden för radio och tv anser att inslaget var så missvisande att det strider mot kravet på saklighet.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-10-16 11:55:19