Eftersom lördagens trafik på Kust-till-kustbanan har uppmärksammats av många, kommer här mitt bidrag i form av tre bilder från km 81 mellan Borås och Hillared. De visar i tur och ordning tåg 328 (med Rc6 1410), tåg 80327 (Rc6 1415) och tåg 71926 (Rc4 1199).