Infranords VD Helene Biström har bestämt sig för att tillträda en tjänst utanför Infranord och kommer därför att lämna sin tjänst som VD. Helene har sex månaders uppsägningstid och kvarstår tills vidare i full kapacitet. - Infranord är under snabb utveckling och stora insatser görs för att bolaget ska uppnå beslutade mål. Infranord har en stark och kompetent organisation och styrelsen känner sig trygg med att Infranord fortsätter sin resa mot allt större professionalitet och lönsamhet säger ordförande Eva Färnstrand. Vi vill tacka Helene för hennes insatser för infranord och önska lycka


Läs hela artikeln här

Publicerd 2018-10-08 14:03:30 via extern tjänst cision3075922