Stångådalsbanan:

Antal tåg som skulle körts: 445.
Inställda tåg: 16.
Orsaker: Spårfel, olycka, fordon, träd på spåret.Berga-Oskarshamn samt Y31-omloppet söder om Vimmerby:

Antal tåg som skulle körts: 280.
Inställda tåg: 52.
Orsaker: spårhinder, olycka, fordons.Tjustbanan:

Antal tåg som skulle körts: 450.
Inställda tåg: 14.
Orsak: fordon.Fordon: Alla fordonen har körts under månaden. Y2 1383 som rullade väldigt lite under augusti har stått på verkstaden i Kalmar hela september.