Tåg 41861 den 29/9 passerar Lycksele med HECTOR 941 001-0 "Morricone" som dragkraft.