Det ska gå snabbare att evakuera resenärer, röja spår och bärga trasiga tåg. Förbättringen ska uppnås med hjälp av 15 hjälplok utplacerade runt om i landet, kortare inställelsetider för personal och tydligare operativa arbetssätt internt och externt.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-10-05 11:06:14