Måndag 2018-10-08

F.d. TGOJ nygamla fritidslokal ”Röda Gymmet”, Eskilstuna lokstation kl 19.00
Alternativt lokstationsbyggnaden i närheten vid ansenlig anstormning.

Nu tar vi spårvagnen

Per Englund är ingalunda ett obekant ansikte i Södermanland. Tvärtom. Ikväll besöker han oss för att tala om och visa bilder från dels museirörelsen Djurgårdslinjen och den innerstadsspårväg som nyssnämnda organisation lyckades initiera och vilket medförde att man idag kan åka spårvagn från Stockholm C til Djurgårdens ekbackar. Och tillbaka igen om man så vill.

Café Lundwalls kaffe, te och tillbehör finns på plats i sedvanlig ordning. Till självkostnadspris i samma sedvanliga ordning.

Varmt välkomna!
/Jan
Mötesadministratist.

070-597 52 07 (Ring länge. Är ute i trafiken eller skogen)
hbj1067@hotmail.com

Höstterminens mötesdatum

17/9, 8/10, 12/11 och 10/12


PS 1:

Ni som vill sitta på en ”larmlista” för snabba ändringar i program eller lokaltillhåll kan skicka ett mail till jan.arvhult@sjk.se eller ett sms till 070-597 5207. Så att man inte ger sig iväg på långfärd till ett möte som i ett nafs förändrats och hamnat utanför den egna intressesfären.


PS 2:
SJK Eskilstuna håller sig med en facebooksida. I den miljön heter vi SJK Sörmland
--------------------------------------------