Har de senaste veckorna åkt förbi Osby ett flertal gånger och var gång funderat på det fina nybyggda järnvägsspåren strax öster om Osby. Inga vagnar har synts till men man måste väl byggt detta fina terminalområde för någon stor järnvägskund?