Godmorgon !!
Hur går det med planerna på en godsterminal utanför Smålandsstenar ?
Har bygget satt igång eller hur är statusen ?