Ett varmare klimat med ökad nederbörd, förändrade flöden och högre havsnivåer ställer stora krav på transportsystemen. Trafikverket har lämnat en rapport till regeringen om arbetet med att anpassa infrastrukturen till ett förändrat klimat.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-10-02 15:45:26