Jernhusen säljer en fastighet på Alnängarna intill CV-området i centrala Örebro. Köparen av fastigheten Kolonilotten 3 är bostadsutvecklaren OBOS.Ett 60-tal bostäder med cirka 15 radhus samt ett flerbostadshus planeras på Alnängarna i Örebro. Köpeskillingen uppgår till 36 MSEK. OBOS tillträder fastigheten när den pågående saneringen av marken är färdigställd. Byggstart beräknas till hösten 2019.-*Nu tar vi ytterligare ett steg i utvecklingen av Centralverkstaden där bostäder är ett viktigt tillskott för området och för Örebro. Radhus blir ett bra bidrag i området som bidrar till en


Läs hela artikeln här

Publicerd 2018-10-02 10:00:00 via extern tjänst cision3070899