Från och med 2018 använder Trafikverket bara förnybar el. Det gäller allt från elfärjor och signalanläggningar, till tunnelventilation, vägbelysning och kontorslokaler. Trafikverkets årliga förbrukning är cirka 0,4 TWh.

Läs hela artikeln här

Publicerad 2018-09-27 15:37:53