Tisdagar lär vara lågtrafik. Och det gäller nog i synnerhet nu när kundgruppen för Snälltåget antingen är på jobbet eller på sin utbildningsanstalt. Återstår pensionärer och arbetslösa, vilka kanske vill resa.

Dagens tåg 3940, som passerade Stjärnhov drygt 20 minuter sena, var ovanligt kort. Uppenbarligen hade man växlat ur vagnar och därmed anpassat tågsättet efter bokningsläget.