Jula kommer av allt döma köpa mer mark av Falköpings Kommun runt logistikcentrat Marjarp. Tidigare i år köpte man hela terminalen samt ett terminalspår men nu köper man ytterligare mark runt om och även det andra spåret...
Man kan ska använda allt till är inte känner mer än att de ska utveckla Marjarp och starta mer trafik från Falköpng !