Ur septembernumret av Grönköpings Veckoblad hämtar jag följande notis (hårda radbrytningar, efter originalnotisen):

"OM TÅGET KOMMER"
heter den färska broschyr
som delas ut gratis till
alla hushåll i Grönköping
m.o. Senare i höst kommer
nr 2 i samma serie med ti-
teln "Om posten kommer",
meddelar hr säkerhetschef
A. Lundstedt vid Myn-
digheten för Säkerhet &
Brand (MSB).