I Infrastrukturnyheter,se 15 september läste jag en intressant artikel om ökat resande på Tåg i Bergslagen i sommar, ökning med 18 %, men det var slutklämmen (citerad nedan) som var mest intressant. Drakenberg som citeras nedan är marknadschef på SJ

Citat:

Samtidigt har banarbetet mellan Hallsberg och Mjölby gjort att tågen till och från Örebro letts om via Norrköping, något som skapat en tillfällig direktförbindelse mellan Sveriges sjätte och tionde största stad. En förbindelse som uppskattats av många resenärer.

- Vi ser en ökande efterfråga längs med den nya linjen. Därför kommer vi nu även se över möjligheterna till att utveckla just en sådan linje framöver, säger Martin Drakenberg.