Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI har tagit fram en rapport för kommuner som vill införa spårväg. Läser du länken får du en överblick. Sedan kan du ladda ner rapporten om du är mer intresserad, som finns som länk i länken.

http://www.mynewsdesk.com/se/vti/pre...aaelig-2657978