Onsdag 19/9 kl 18.00 kommer Lars Yngström till Kil och berättar om vad som aktuellt inom TÅGAB. Lokalen är Järnvägsmännens Fritidslokal vid Kil station strax väster om stationshuset. Välkomna!