"Från denna vecka kommer Tata Steel att vara den första som driver en ny typ av hållbart lokomotiv. Detta är mer ekonomiskt, renare och tystare än dagens lokomotiv av samma typ.

Det nya lokomotivet kommer att köra på Gildenspoor, järnvägen som förbinder stålbolaget med omvärlden via Beverwijk-stationen och de yttre hamnarna.

"Vi strävar efter att säkerställa att transporterna strömmar på, från och till vår sida har så liten inverkan på miljön och miljön som möjligt", säger Hans van den Berg, chef för Tata Steel i IJmuiden. "Med introduktionen av denna nya typ av lokomotiv tar vi ett stort framsteg när det gäller att göra våra processer mer hållbara. Det är goda nyheter för miljön, men också för de människor som bor i närheten av vårt företag. "

Den nya typen av lokomotiv ger minst 96% mindre kväveoxid (NOx) och minst 95% mindre sot än den gamla modellen. Denna typ använder också 22% mindre bränsle. Lokomotivet är utformat med de speciella ljudkraven för Guild Line som utgångspunkt. Detta gör transporten över Gildenspoor mycket tystare.

Det nya lokomotivet, av vilket det finns tre i slutet av året, har ett annat utseende än de andra lokomotiverna i Tata Steel. (foto: Tata Steel)"

Antagligen hanterar loket malmvagnar, slaggvagnar eller vagnar för smält stål utrustade med koppel av Willisontyp. Loket ser ut som ett amerikanskt industrilok.


Länk med text på holländska