Den 9 augusti i år befann jag mig i den vitryska staden Grodno eller Hrodna som transkriberingen från vitryska blir. Bredspårsnätet i och kring denna stad är oelektrifierat medan normalspåret från Polen är elektrifierat. Delar av sträckningen är det fyrskensspår. Linjen till den polska gränsen trafikeras av ett dagligt fjärrtåg till och från Krakow, en del godståg samt två eller tre dagliga lokaltågspar till Bruzgi, den sista stationen i Vitryssland. På bilden ses just ett sådant lokaltåg påväg från Bruzgi till Grodno, här i den senare ortens utkanter. Motorvagnen på bilden är DR1A-132.