617 brukar gå från Stockholm till Oslo men var idag annonserat från Södertälje. Tåget blev dessutom inställt. Vet någon orsaken?