Det verkar som man har börjat med förebyggande markarbeten i Falköping för det kommande förbigångsspåret norr om stationen. En grävmaskin har synts till de senaste dagarna på platsen.