Trafikverket och Peab har tecknat kontrakt gällande Olskroken planskildhet i Göteborg. Infranord och WSP är underentreprenörer till Peab i detta kontrakt, där Infranord ansvarar för allt arbete vad gäller bana, el, signal och teleteknik. Projektet påbörjas omgående och löper fram till 2025.Projektet är en fortsättning på entreprenaden som Infranord, Peab och WSP tilldelades i november 2015. Den nya järnvägssträckan kommer påtagligt förbättra det nuvarande järnvägsnätet vad gäller kapacitet och driftssäkerhet. · Samarbetet gällande Olskroken är ett viktigt infrastrukturprojekt för


Läs hela artikeln här

Publicerd 2018-05-08 13:28:00 via extern tjänst cision2912274