Just nu sker provtagning med Infranords Markundersökningsmaskin MUM i järnvägsspåret mellan Helsingborg och Ängelholm. Provtagningen sker genom borrhål i järnvägsspårets mitt. Arbetet kan genomföras utan att förorsaka sättningar i spåret vilket kan ske om man istället använder grävmaskiner. Infranord är ensam om denna markundersökningsmaskin på marknaden. Det som gör maskinen unik är möjligheten att köra normal trafik på intilliggande spår samtidigt som provtagningen sker.Markundersökningsmaskinen kan utföra bedömning av marken ner till ungefär 1,4 meters djup. Borrhålen möjliggör att


Läs hela artikeln här

Publicerd 2018-06-07 14:21:00 via extern tjänst cision2948882